Internships

Internships Swedish Chamber of Commerce for the Netherlands

Svenska Handelskammaren i Nederländerna erbjuder löpande praktikplatser till studenter vid svenska universitet/högskolor. Det finns två praktikplatser varje termin samt en praktikplats under sommaren. Se nedan för aktuell praktikinformation.

Praktikplats Svenska Handelskammaren VT 2018

Ansökan till Svenska Handelskammaren i Nederländernas praktikplatser för vårterminen 2018, 15 januari –  15 juni 2018 har stängt. Välkommen att söka till nästkommande tillfälle!

 

Sommar praktik 2018

Praktikannons för vår Sommar praktikplats 2018 kommer att läggas ut i mars 2018.

Patrons